O nas

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z chronologią naszych działań

Listopad 2014

Założenie spółki

Spółka rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r.

Styczeń 2015

Okres przejściowy

Rok 2015 był czasem przejściowym i organizacyjnym, w którym to nastąpiło zaimplementowanie działalności operacyjnej, wykonywanej wcześniej w innej formie prawnej.

Czerwiec 2016

Rozwój

W roku 2016 spółka rozwijała się w zakresie działalności podstawowej oraz powołując do istnienia oddział w Krakowie.

Grudzień 2016

Pierwsza emisja Obligacji

Marzec 2017

Dynamiczny rozwój

Rok 2017 to czas dynamicznego rozwoju struktury oddziałowej, w myśl którego spółka podjęła współpracę z dziesięcioma doświadczonymi Managerami, tworząc kolejne oddziały w: Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu.

Marzec 2018

Współpraca z Auxilia SA

Zawarcie pierwszych transakcji nabycia wierzytelności odszkodowawczych z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej.

Sierpień 2018

PHI Wierzytelności SA

Rozpoczęcie działalności Spółki PHI Wierzytelności SA w oparciu o nowe założenia strategiczne. Nowy model biznesowy Spółki opierać będzie się o branżę usług finansowych, w ramach której Spółka skoncentrować zamierza się na sektorze wierzytelności odszkodowawczych.

Grudzień 2018

PHI Nieruchomości Sp. z o. o.

Założenie Spółki dedykowanej projektom z branży nieruchomości, poszerzanie oferty nieruchomości własnych i tworzenie zespołu specjalistów z branży budownictwa, projektowania, sprzedaży oraz marketingu.

Październik 2019

PHI Development Sp. z o. o., PHI Investments Sp. z o. o.

Założenie dwóch kolejnych Spółek dedykowanych określonym projektom z branży nieruchomości.

Aktualności

Najnowsze zdarzenia w spółce

Grupa PHI SA

Struktura Grupy PHI SA

John
Paulson

„Inwestorzy, którzy robią najlepiej i zrobili najlepiej, to ci którzy utrzymują związek między ponadprzeciętnymi zyskami w perspektywie długoterminowej.”