Start Sprzedaż działek w Krzywej Górze

Sprzedaż działek w Krzywej Górze

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Krzywa Góra, gmina Pokój, w odległości 25 km od Opola. Dla przedmiotowego terenu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała gminy Pokój nr XXVIII/193/2001 z dnia 26.02.2001 r.).

 

Zgodnie z zapisami planu, teren nieruchomości będący własnością Spółki przeznaczony jest na cele lokalizacji osady mieszkaniowo – rekreacyjnej. Zdecydowana większość tego obszaru oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej. Aktualnie trwają rozmowy dot. sprzedaży całości gruntu – szacunkowa aktualna wartość rynkowa wynosi ok 22 zł/m2.

 

POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY SA
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
Realizacja HESNA