Category Archives: Auxilia SA

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – styczeń 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 6 lutego 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2019 r. wyniosły 5.501.800 zł, co oznacza wzrost o 9,2 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześni...
Read More

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – listopad 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 7 grudnia 2018 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2018 r wyniosły 5.906.800 zł, co oznacza wzrost o 23,4 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocze...
Read More