Category Archives: Auxilia SA

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – listopad 2019 r.

zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 11 grudnia 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2019 r. wyniosły 6.569.800 zł, co oznacza wzrost o 11,2% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocz...
Read More

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – październik 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 8 listopada 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w październiku 2019 r. wyniosły 14.349.600 zł, co oznacza wzrost o 83,4% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jed...
Read More
Can your business become better with new technology?

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – sierpień 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 10 sierpnia 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w sierpniu 2019 r. wyniosły 12.430.600 zł.Oznacza to wzrost o 220,4% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.Jednocze...
Read More