Start Bliźniaki w Dobrzykowicach

Bliźniaki w Dobrzykowicach

Spółka z grupy PHI S.A jest właścicielem działki geodezyjnej nr 178/6, ob. Dobrzykowice, położonej w miejscowości Dobrzykowice (gmina Czernica), graniczącej bezpośrednio z Wrocławiem. Przedmiotowy grunt o powierzchni 4.702 m2.

Dla przedmiotowego terenu został uchwalony MPZP (Uchwała gminy Czernica nr XXVI/251/2013, z dnia 24.05.2013 r.). Zgodnie z zapisami planu, teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej.

Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu dla 8 budynków dwulokalowych, jak również czekamy na warunki przyłączeniowe dot. mediów w drodze. Każdy z lokali będzie miał powierzchnię użytkową ponad 100 m2.

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

https://phinieruchomosci.pl/blizniaki-w-dobrzykowicach

POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY SA
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
Realizacja HESNA