All posts by Olga Simanowicz

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – listopad 2019 r.

zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 11 grudnia 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2019 r. wyniosły 6.569.800 zł, co oznacza wzrost o 11,2% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocz...
Read More

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – październik 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 8 listopada 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w październiku 2019 r. wyniosły 14.349.600 zł, co oznacza wzrost o 83,4% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jed...
Read More