Start Luboń Tower

Luboń Tower

Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego działki geodezyjnej nr 5/36, ob. Luboń, położonej w Luboniu, w okolicy ul. Armii Poznań. Przedmiotowa działka o powierzchni 4.274 m2, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu: „Tereny po WPPZ” – etap I, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXII/134/2016, z dnia 21 lipca 2016 roku, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 4 MW, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - jest to strefa lokalizacji dominanty architektonicznej.

Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu zakłada wybudowanie budynku

11-kondygnacyjnego, składającego się z 59 lokali mieszkalnych (łączny PUM – 3.954 m2) oraz 6 lokali usługowo / handlowo / biurowych, z halą garażową. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to II kwartał 2021 r.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony - więcej informacji wkrótce!

https://phinieruchomosci.pl/lubon-tower

POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY SA
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
Realizacja HESNA