Start Szczepankowo

Szczepankowo

Spółka z grupy PHI. S.A. nabyła prawo własności działek geodezyjnych nr 1/120, 1/121, 1/122 oraz 1/123, położonych w Poznaniu, w dzielnicy Szczepankowo / Spławie, przy ul. Gościnnej, o łącznej powierzchnia działek wynosi 19.856 m2. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje MPZP - „Rejon ulicy Gościnnej” w Poznaniu, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/91/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 19 marca 2019 r., w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu, wybudowanych zostanie 15 budynków wolnostojących dwulokalowych. Każdy lokal o łącznej pow. od 118 do 185 m2. Budynki zaprojektowane na planie litery „L” – minimalistyczna zwarta forma. Mieszkania będą przylegały do siebie garażami aktualna.

Stylistyka elewacji opiera się na zastosowaniu naturalnych materiałów (ceramika, drewno, tynki w neutralnych kolorach) z elementami metalowymi, szklanymi balustradami, nowoczesną stolarką okienna i drzwiową, a także lekkimi konstrukcjami np. stalowymi zapewniającymi ochronę oraz akcentującymi strefy wejścia do poszczególnych mieszkań.

Systemy ogrzewania budynków mogą opierać się na kondensacyjnych kotłach gazowych lub być sprzęgnięte z innymi urządzeniami umożliwiającymi pozyskiwanie energii odnawialnej. Będzie również możliwość instalacji paneli solarnych umieszczonych na południowych połaciach dachów. Wysoką izolacyjność budynków zapewni zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to II kwartał 2021 r.

Więcej informacji wkrótce!

https://phinieruchomosci.pl/lubon-tower

POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY SA
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
Realizacja HESNA