Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – listopad 2019 r.

zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 11 grudnia 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2019 r. wyniosły 6.569.800 zł, co oznacza wzrost o 11,2% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Zarząd Auxilia SA informuje, iż wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2019 r. była o 5,6% niższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w listopadzie 2018 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-listopad-2019-r-7787831.html