Corporate Service

AUXILIA S.A. – Raport okresowy za 3 Q 2019 r.

poniżej przesyłamy raport okresowy Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za 3 Q 2019 r, która w wymienionym kwartale 2019 r. odnotowała znaczny wzrost wyników finansowych względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Raport okresowy 3Q 2019 r.