Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – październik 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 8 listopada 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w październiku 2019 r. wyniosły 14.349.600 zł, co oznacza wzrost o 83,4% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Zarząd Auxilia SA informuje, iż w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w październiku 2019 r. była o 112,2% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w październiku 2018 r.

Źródło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-pazdziernik-2019-r-7769378.html