Can your business become better with new technology?

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – sierpień 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 10 sierpnia 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w sierpniu 2019 r. wyniosły 12.430.600 zł.Oznacza to wzrost o 220,4% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.
Jednocześnie Zarząd Auxilia SA informuje, iż w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w sierpniu 2019 r. była o 368,7% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w sierpniu 2018 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-sierpien-2019-r-7736006.html