Monthly Archives: Wrzesień 2019

Can your business become better with new technology?

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – sierpień 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 10 sierpnia 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w sierpniu 2019 r. wyniosły 12.430.600 zł.Oznacza to wzrost o 220,4% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.Jednocze...
Read More