Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – czerwiec 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 10 lipca 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w czerwcu 2019 r. wyniosły 2.645.600 zł.

Oznacza spadek o 53,7% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Zarząd Auxilia S.A. informuje, iż wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w czerwcu 2019 r. była o 67,0% niższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w czerwcu 2018 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-czerwiec-2019-r-7705625.html