Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – maj 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 6 czerwca 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w maju 2019 r. wyniosły 5.840.600 zł, co oznacza wzrost o 36,6% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Zarząd Auxilia S.A. informuje, iż wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w maju 2019 r. była o 63,3% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w maju 2018 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-maj-2019-r-7686137.html