Auxilia SA – PHI Wierzytelności SA: cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA (dalej “Spółka”) z dnia 25 maja 2019 r., pomiędzy Spółką a PHI Wierzytelności S.A. w wykonaniu umowy ramowej z dnia 7 grudnia 2018 r. zawarte zostały umowy.

Na ich podstawie nastąpiła cesja wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 0,75 mln zł.

Aktywa będące przedmiotem umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie Spółki ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Cesja-wierzytelnosci-odszkodowawczych-w-wykonaniu-zalozen-umowy-przedwstepnej-zawartej-z-PHI-Wierzytelnosci-S-A-7676424.html