Types-of-Damage-Image

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – marzec 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 8 marca 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w marcu 2019 r. wyniosły 2.977.400 zł. 

Powyższe dane oznaczają spadek o 39,7 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Zarząd Auxilia S.A. informuje, iż wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w marcu 2019 r. była o 55,1% niższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w marcu 2018 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-marzec-2019-r-7652673.html