Business Accounting

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – luty 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 8 marca 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w lutym 2019 r. wyniosły 4.426.400 zł.

Powyższe dane oznaczają wzrost o 37,3 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Zarząd Auxilia SA informuje, iż w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w lutym 2019 r. była o 27,3% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w lutym 2018 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-luty-2019-r-7646623.html