Auxilia S.A. – dopuszczenie akcji do obrotu – aktualny status

7 lutego 2019 r. spółka Polski Holding Inwestycyjny SA przesłała do spółki Auxilia SA pismo, w którym zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie aktualnego statusu procesu dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdzie NewConnect. Spółka poprosiła również o szczegółowe wyjaśnienie z czego wynika relatywnie długi termin oczekiwania na decyzję dopuszczenia akcji do obrotu.

Poniżej udostępniamy odpowiedź otrzymaną 12 lutego 2019 r.https://www.phisa.pl/doc/20190212143010.pdf