Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – styczeń 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 6 lutego 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2019 r. wyniosły 5.501.800 zł, co oznacza wzrost o 9,2 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Zarząd Auxilia SA informuje, iż w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2019 r. była o 21,5% niższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w styczniu 2018 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-styczen-2019-r-7641201.html