Monthly Archives: Listopad 2018

Bridgemark Case

Auxilia SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – październik 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 9 listopada 2018 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w październiku 2018 r. wyniosły 7.823.600 zł, co oznacza wzrost o 58,7 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jed...
Read More