Business-Structures-Image

AUXILIA SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – lipiec 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 10 sierpnia 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w lipcu 2018 r. wyniosły 4.155.800 zł.

Oznacza to wzrost o 28,6 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Zarząd Auxilia SA informuje, iż w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w lipcu 2018 r. była o 54,6% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w lipcu 2017 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-lipiec-2018-r-7608573.html