AUXILIA SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – czerwiec 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 10 lipca 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w czerwcu 2018 r. wyniosły 5.718.200 zł.

Oznacza to wzrost o 76,4 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie, iż w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w czerwcu 2018 r. była o 132,9% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w czerwcu 2017 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-czerwiec-2018-r-7602621.html