AUXILIA SA: sprzedaż wierzytelności Auxilia SA.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Auxilia SA dokonała sprzedaży wierzytelności, których łączna wstępnie szacowana wartość kształtowała się na poziomie ok. 978 000 zł. Przedmiotem transakcji, w której Polski Holding Inwestycyjny SA jest Kupującym są aktywa stanowiące wybrane wierzytelności przyszłe Auxilia SA stanowiące wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych.

W przyszłości planowane są podobne, innowacyjne transakcje przyczyniając się do skrócenia cyklu konwersji gotówki jak również do zwiększenia dostępności finansowania w obszarze pozyskania nowych roszczeń.

Źródło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Scrzedaz-wierzytelnosci-Emitenta-7601014.html