Can your business become better with new technology?

AUXILIA SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – maj 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 8 czerwca 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w maju 2018 r. wyniosły 4 276 600 zł.

Oznacza to wzrost o 37,4 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.Jednocześnie, w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w maju 2018 r. była o 61,7% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w maju 2017 r.

Źródło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-maj-2018-r-7595795.html