AUXILIA SA: złożenie dokumentów związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu.

Niniejszym informujemy, że komplet dokumentów związanych z dopuszczeniem akcji spółki Auxilia SA do obrotu, został złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w piątek tj. 6 kwietnia 2018 r.
Licząc od tego dnia, KDPW SA w terminie nieprzekraczającym 14 dni, a Giełda NewConnect w terminie nieprzekraczającym 30 dni, podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu.

Termin dopuszczenia jest ustalany z Emitentem. Jednocześnie podkreślamy, iż są to terminy maksymalne, a interesem stron jest jak najszybsze dopuszczenie akcji do obrotu, wraz z transferem instrumentów finansowych na rachunki maklerskie.