How to Become a Master of Disaster

AUXILIA SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – marzec 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 10 kwietnia 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w marcu 2018 r. wyniosły 4 935 600 zł.

Oznacza to wzrost o 296,8% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.Następstwem poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w marcu 2018 r. była o 460,7% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w marcu 2017 r.

Źródło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-marzec-2018-r-7582449.html