Monthly Archives: Kwiecień 2018

How to Become a Master of Disaster

AUXILIA SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – marzec 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 10 kwietnia 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w marcu 2018 r. wyniosły 4 935 600 zł. Oznacza to wzrost o 296,8% wobec analogicznego okr...
Read More