We are nominated to Agency of Year for the second time

AUXILIA SA: sprzedaż wierzytelności spółki oraz wstępne rozmowy dot. fuzji.

Wstępne rozmowy z podmiotem z branży odszkodowań w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji rozpoczęły się 27 marca 2018 r., również w tym dniu Auxilia S.A. dokonała sprzedaży wierzytelności na wstępnie szacowną wartość około 1,10 mln zł.

Spółka Auxilia SA, zgodnie z komunikatem dotyczącym perspektywy zbycia wierzytelności oraz zainteresowaniem rynku tym procesem, przystąpiła 27 marca 2018 r. do pierwszej w swojej historii transakcji sprzedaży wierzytelności, co dało początek zmianie modelu biznesowego w sposób nowatorski i precedensowy. Przedmiotowa transakcja była prekursorem dla obrotu wierzytelnością na wcześniejszym etapie, tj. roszczeniem. Dotychczas działania podmiotu były oparte na kontraktacji roszczeń, procesowaniu sądowym oraz pozyskaniu przychodu z tytułu zasądzonej kwoty. To odróżniało spółkę od konkurencji, która skupiała się na kwotach bezspornych, wielokrotnie niższych. Auxilia SA realizowała wyższy przychód, za cenę dłuższego czasu oczekiwania na środki. Model biznesowy pozwalał wówczas na systematyczny wzrost portfela roszczeń, jednak w zestawieniu z relatywnie długim okresem procesowania spraw, trudnym do jednoznacznego określenia w ujęciu terminowym, możliwość odnotowania przychodu w przewidywalnym terminie była ograniczona. Zmiana modelu biznesowego pozwoliła nie tylko wyeliminować to zjawisko, ale i połączyć walory wynikające z dążenia do osiągnięcia maksymalnej kwoty roszczenia drogą powództwa sądowego z szybkim osiągnięciem przychodu.

Możliwość wcześniejszej monetyzacji roszczeń pozwoli również na kontraktacje w niższej cenie, tj. cesję roszczeń przy większej rentowności, a więc bardziej agresywną politykę sprzedaży, co przełoży się na lepsze wyniki wolumenowe spółki.

Również 27 marca 2018 r. rozpoczęte zostały wstępne rozmowy w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji Spółki Auxilia SA z innym podmiotem z branży odszkodowawczej wraz z zawarciem aliansu strategicznego.

Połączenie współpracy oraz planowane kierunki rozwoju dwóch podmiotów z tej samej branży dają możliwość wykorzystania synergii przychodowych i kosztowych. Już na tym etapie możemy stwierdzić, iż takie działania mają istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki Auxilia SA.

W tym samym dniu czyli 27 marca 2018 r. Auxilia SA dokonała sprzedaży wierzytelności na wstępnie szacowną wartość około 1,10 mln zł. Przedmiotem transakcji, w której Polski Holding Inwestycyjny SA. jest Kupującym są aktywa stanowiące wybrane wierzytelności przyszłe Spółki Auxilia SA stanowiące wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych. W przyszłości planowane są podobne, innowacyjne transakcje przyczyniając się do skrócenia cyklu konwersji gotówki jak również do zwiększenia finansowania w obszarze pozyskania nowych roszczeń.

Źródła:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Rozpoczecie-rozmow-z-Podmiotem-z-branzy-odszkodowan-7580091.html#hyxq68qa41

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Sprzedaz-wierzytelnosci-Emitenta-7580088.html