Approaching Diversity with the Brain in Mind

AUXILIA SA: Procedura dopuszczenia akcji do obrotu i transferu instrumentów finansowych na rachunki maklerskie wskazane przez Akcjonariuszy.

Emitent wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spółki Polski Holding Inwestycyjny SA w zakresie procedury dopuszczenia akcji do obrotu, podjął decyzję o emisji sponsorowanej.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, Autoryzowany Doradca w zakresie niezbędnym do realizacji dopuszczenia, a następnie transferu akcji, może wystąpić do Emitenta z pytaniami w omawianym zakresie, a także zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator może żądać przedstawienia przez Emitenta lub Autoryzowanego Doradcę dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z wprowadzaniem określonych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie, z czego skorzystano w przypadku spółki Auxilia SA.

Emitent odpowiada na zadawane przez Autoryzowanego Doradcę pytania zgodnie z wyznaczonym terminem.

Kolejno, po uzupełnieniu dokumentów, podjęta zostanie przez Giełdę Papierów Wartościowych, decyzja ze wskazaniem terminu dopuszczenia do obrotu i transferu na rachunki maklerskie.

Powyżej wskazane niedogodności, opóźniające dopuszczenie akcji do obrotu i transferu, wynikają z regulacji regulaminowych Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.