Bridgemark Case

AUXILIA SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – luty 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 9 marca 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w lutym 2018 r. wyniosły 3 224 400 zł, co oznacza wzrost o 55,7% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie, w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w lutym 2018 r. była o 108,5% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w lutym 2017 r.

Źródło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-luty-2018-r-7576830.html