Monthly Archives: Marzec 2018

Approaching Diversity with the Brain in Mind

AUXILIA SA: Procedura dopuszczenia akcji do obrotu i transferu instrumentów finansowych na rachunki maklerskie wskazane przez Akcjonariuszy.

Emitent wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spółki Polski Holding Inwestycyjny SA w zakresie procedury dopuszczenia akcji do obrotu, podjął decyzję o emisji sponsorowanej. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, Autoryzowany Doradca w zakresie niezbędnym do realizacji dop...
Read More