Business Accounting

AUXILIA SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – styczeń 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA, Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2018 r. wyniosły 5 037 600 zł, co oznacza wzrost o 193,4% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie, w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2018 r. była o 363,1% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w styczniu 2017 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-styczen-2018-r-7571699.html