AUXILIA SA: wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych – grudzień 2017 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA, Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w grudniu 2017 r. wyniosły 6 987 800 zł, co oznacza wzrost o 214,5% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zarząd Auxilia S.A. informuje jednocześnie, iż w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w grudniu 2017 r. była o 374,4% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w grudniu 2016 r.

Wstępna szacowana wartość roszczeń oraz planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w grudniu 2017 r. były najwyższymi zanotowanymi miesięcznymi rezultatami w dotychczasowej historii działalności Emitenta.

Źródło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-grudzien-2017-r-7566332.html